cuộn xuống

Câu chuyện của Citics

Citics là một nền tảng công nghệ số hàng đầu dành cho bất động sản tại Việt Nam.

Vào năm 2019, chúng tôi bắt đầu tái tạo lại cách định giá bất động sản bằng một phương thức hoàn toàn mới, đơn giản hơn và chính xác hơn dựa trên công nghệ dữ liệu lớn kết hợp với các thuật toán tinh vi được phát triển độc quyền. Với ứng dụng Citics Valuation, chúng tôi đã định nghĩa lại toàn bộ trải nghiệm định giá tài sản vay thế chấp tại các ngân hàng trên thiết bị di động và mở ra cánh cửa đầu tiên cho nền tảng công nghệ Citics.

Từ trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi đã mở rộng cơ sở dữ liệu và hoạt động tại 40 tỉnh thành trên khắp Việt Nam, đồng thời hợp tác với 21 ngân hàng. Tiên phong định giá bất động sản bằng công nghệ là khởi đầu và nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng một nền tảng lớn hơn, đáng tin cậy nhất xoay quanh tất cả các dịch vụ bất động sản dành cho tất cả mọi người. Nơi mà bạn chính là trung tâm, được thực sự trao tất cả các quyền để giúp bạn tạo ra một giao dịch đơn giản, liền mạch và tất cả có thể thực hiện trên thiết bị di động.

Tầm nhìn

Trở thành một công ty công nghệ bất động sản có ảnh hưởng và tầm cỡ khu vực.

Sứ mệnh

Trao quyền các dịch vụ liên quan đến bất động sản cho mọi người nhằm mang lại một thị trường bất động sản mới, minh bạch và hiệu quả hơn thông qua nền tảng công nghệ số tiên phong.
Hội đồng quản trị
Ban điều hành