Thư viện thông tin mở dành riêng cho bất động sản

Tìm kiếm tài sản, thẩm định giá tài sản, khách hàng, công cụ bán hàng và phân tích thị truờng. Tất cả sẵn sàng cho bạn!

C-ValueTM

Công nghệ thẩm định giá (C-Value) giúp thẩm định giá trị tài sản một cách dễ dàng, nhanh chóng, chính xác thông qua nền tảng trình duyệt web và ứng dụng điện thoại thông minh.

Tổng quan thông tin về một bất động sản

Cung cấp đầy đủ cho người dùng về thông tin chủ đầu tư, thông tin dự án, thông tin chi tiết sản phẩm, giá bán, lịch sử giao dịch, hình ảnh dự án….

Tổng quan thông tin khu vực quanh bất động sản

Giúp tra cứu dữ liệu địa phương về quy hoạch, an ninh, dân số, giao thông, bệnh viện, trường học, tiện ích, biến động giá trong khu vực…

Tìm kiếm và giới thiệu thông minh

Sử dụng công nghệ tìm kiếm thông minh để đưa ra kết quả đúng nhất cho người dùng hoặc gợi ý bất động sản phù hợp với nhu cầu của họ.

Kết nối cộng đồng

Chúng tôi xây dựng một cộng đồng gồm nhiều thành phần ưu tú của ngành bất động sản như đội ngũ chuyên gia tư vấn, đội ngũ thẩm định viên, đội ngũ thiết kế, các ngân hàng hàng đầu Việt Nam với trữ lượng người mua/ người bán lớn để mang đến chất lượng dịch vụ hàng đầu chỉ trên một nền tảng duy nhất.